почта
  блог
  ссылки
другое

Василина Орлова

Переводы БУЛДОЗЕРЪТ
 
проза
стихи
альбом
статьи
 

     

 

БЕЛЕЖКИ

 

•  Молберт – опънато върху рамка платно на рисуване.

•  ЦДХ – Централен дом на художниците в Москва.

3. “Я срываю лепестки поцелуя”, любовен стих.

•  Лист от баня – преносно за нахален (от листата на метлички за руска баня, които залепват по тялото).

•  Бомонд – елит, добър живот (фр.).

•  Клерк – чиновник в кантора.

7. Фортел – от високо, гръмогласно.

•  Завуч – завеждащ учебната част в средно училище.

•  Шквал – силен вятър от вида на ураганите (морски термин), тук – бурни аплодисменти.

•  “МК” – абревиатура на вестник “Московски комсомолец”.

•  Криейтори – творци, за названието авторката измисля синоним-чуждица, заимстван от английския език.

12. Бакси – долари, на жаргон.

13. Катависия - църковна песен с много извивки, тук преносно за неочаквани обрати.

14. "Чакай ме" - стихотворение на известния руски поет Николай Симонов.

15. Монстри – виртуални чудовища от компютърна игра.

16. Птах – малка птица (разговорно).

17. Пилотка – пилотно предаване (на професионален жаргон).

18. Зело ползвателно – Много изгодно (смесица от църковно-славянски и келнерски жаргон).

 

следующая страница

 


 

logo
Василина Орлова

 

дизайн сайта:
радизайн


© 2008

 cih.ru